PRIVACY VERKLARING

Wij respecteren uw privacy. Uw persoonlijke gegevens, zoals door u op de website verstrekt, worden enkel gebruikt om onze site vlot te laten functioneren.
Bij vragen kunt u contact opnemen met:
info@despelarena.be / +32(0)473 99 99 93


PRIVACY BELEID

Despelarena.be respecteert je privacy en zorgt ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Het is uiteraard uitgesloten dat wij jouw vertrouwelijke gegevens aan derden verstrekken t.b.v. commerciële doeleinden.

 

PERSOONSGEGEVENS EN GEGEVENSVERWERKING

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Als je ons contacteert, worden je naam, e-mailadres en telefoonnummer opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd, dus wanneer je contact opneemt met vragen over producten en diensten.

Despelarena.be verwerkt twee soorten gegevens: identiteits- en verkeersgegevens.

 

IDENTITEITSGEGEVENS

Dit zijn gegevens die je invult op het contact formulier:

  1. Voornaam
  2. Familienaam
  3. E-mailadres
  4. Telefoonnummer

De contactgegevens gebruiken we om je te antwoorden op je vragen. Het e-mailadres dat je hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

 

VERKEERSGEGEVENS

Bij verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site  kunnen verbeteren.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen. ** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van je surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.

 

DOELEN EN GEGEVENSVERWERKING

Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en)  je gegevens verzamelt. De Spelarena heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens:

Identiteitsgegevens verwerkt Despelarena.be voor administratieve doeleinden, zoals het antwoorden op gestelde vragen.

Verkeersgegevens verwerkt Spelonk.be voor communicatieve doeleinden, zoals het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.

 

DOORLINKEN VIA ONZE WEBSITE

De website van Despelarena.be kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van De Spelarena vallen. De Spelarena is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van De Spelarena met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.


HERKOMST VAN GEGEVENS

De gegevens die verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die je zelf verstrekt via de website, e-mail of telefonisch.

 

VERSTREKKING VAN GEGEVENS

Despelarena.be verstrekt je gegevens aan een beperkte kring van derden die de gegevens voor administratieve doeleinden verwerken.

Voor het afhandelen van de betaling middels Creditcard/MisterCash/Bancontact verstrekken wij jouw gegevens aan Multisafepay.

Despelarena.be verstrekt je gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in dit privacy statement omschreven doelen gebruikt.

 

RECHTEN VAN BEZOEKERS EN ONZE KLANTEN

Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot Despelarena.be te richten met het verzoek om je mede te delen of onze organisatie je gegevens verwerkt. Despelarena.be zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan je doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

Je hebt tevens het recht, door middel van een tot Spelarena.be gericht verzoek, om je betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

 

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:- Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;- conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;- conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking:- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;   - een wettelijke verplichting na te komen;   - om redenen van algemeen belang, of   - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;- conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover:   - u de juistheid van de gegevens ontkent;   - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;   - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of   - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt  overeenkomstig art. 21 AVG;- conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;- Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

 

GEHEIMHOUDING

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

 

BEVEILIGING

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Despelarena.be verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen.

 

TOT SLOT

Mocht je na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op (info@despelarena.be / +32(0)473 99 99 93). Despelarena.be kan tussentijds dit privacy statement aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.