ALGEMENE VOORWAARDEN


SCHADE

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel. Wij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden indien een artikel niet overeenstemt met uw verwachtingen nadat u het gebruikt heeft. In geen geval komen uw directe of indirecte kosten en schade automatisch voor enige vergoeding in aanmerking

Indien een artikel onvolledig is of beschadigd blijkt binnen de 14 werkdagen na aankoop, kunt u uw klacht duidelijk formuleren via e-mail op info@despelarena. Wij zullen in de mate van het mogelijke samen met u op zoek gaan naar een gepaste oplossing. Desgewenst kan u het spel retourneren . De goederen dienen nog in nieuwstaat en shrink te zijn om in aanmerking te komen voor het retourneren. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als het gaat om ontbrekende onderdelen dan dient u zelf rechtstreeks contact op te nemen met de uitgever om de ontbrekende stukken te bekomen of te vervangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor productiefouten. Alle spellen komen rechtstreeks van de uitgever of officiële verdeler.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag van de aankoop. Dit betekent dat wij nooit gehouden kunnen zijn om schadeclaims over eventuele goodwill, winstderving of welke andere gevolgschade ook te aanvaarden.


HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de goederen te retourneren in de winkel. De goederen dienen nog in nieuwstaat en shrink te zijn om in aanmerking te komen voor een herroeping. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Uitgezonderd van het recht op retourneren is een consumentenkoop die ziet op de levering van:- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).

 

TOEPASSELIJKE WETGEVING

De Belgische wetgeving is van toepassing.